25. výročí DCHB

Emoce v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na zpracovávaní emočních zkušeností při práci s klienty nevyléčitelně nemocnými, umírajícími, jejich blízkými a následně pozůstalými. Jak emoce zpracovat  a jak o nich komunikovat. Účastníci  budou mít možnost pochopit jaké emoce doprovází jejich klienty a příbuzné, kurz je postaven na sebe-zkušenosti z tématy smrt, bolest, ztráta, zármutek, já a paliativní péče. Obsahem bude i prevence syndromu vyhoření  při práci s klienty nevyléčitelně nemocnými a umírajícími.

Jednotlivá témata:

  • sebezkušenost s tématy - smrt, bolest, ztráta, zármutek, já a paliativní péče
  • zpracovní emoční zkušenosti, jak komunikovat s klientem nevylečitelně nemocným, umírajícím v různých emočních situacích
  • práce s obranami, coopingové strategie
  • prevence syndromu vyhoření - co nám pomáhá, co se osvědčilo, jak se sami bráníme

Kód kurzu: 99138

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2015/0117-PC/SP

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!