Emoce - koření života

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Náš život je nepřetržitým sledem emocí. Radost i smutek, naděje i zoufalství, zájem, nuda, zhnusení a bezpočet dalších. Emoce dávají rozeznatelnou a nezapomenutelnou chuť našim životům. Provázejí nás ve dnech všedních i výjimečných a jsou to právě ony, které je všedními nebo výjimečnými činí.

Jaký ale mají smysl? Kde se berou a k čemu slouží?

Jak se jimi nenechat ovládat, jak je svobodně prožívat (užívat si je) a jak z nich učinit moudré rádce našeho života? To vše bude tématem kurzu, který Vám tyto otázky odpoví a napoví Vám i jak využívat emoce své i druhých k radosti z naší vzájemné interakce.

Kód kurzu: 99113

Č. akreditace: A2018/0429-SP/PC/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: PhDr. Michal Horák

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!