25. výročí DCHB

Další termín tohoto kurzu bude na podzim 2016. V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Distanční poradenství

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s distančními formami poradenství prostřednictvím telefonu, VOIP, e-mailu a chatu a částečně videokonference. Uvědomí si specifičnost těchto kontaktů, poznají podmínky, za kterých lze tento typ poradenství vykonávat. Budou nabídnuty ukázky distančního poradenství a účastníci si modelově vyzkouší vést distanční kontakt a také se seznámí s možnostmi dalšího vzdělávání v této oblasti a s organizacemi, které toto poradenství poskytují.

Jednotlivá témata:

  • telefonická krizová intervence
  • poradenství prostřednictvím VOIP (voice internet protokol)
  • poradenství prostřednictvím e-mailu
  • poradenství prostřednictvím chatu
  • nácvik distančních forem komunikace

Kód kurzu: 9969

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: PhDr. Andrea Lásková

Číslo akreditace: 2013/0752-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!