25. výročí DCHB

Co přináší stárnutí a stáří

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je prohloubení znalostí a výměna zkušeností v problematice stárnutí a stáří, rozvoj dovedností v oblasti komunikace a v problematice celkové péče o seniora.

Jednotlivá témata:

  • některé zvláštnosti stáří - věkové skupiny, změny ve stáří
  • péče o seniory - potřeby, změna způsobu života, adaptace na život v rezidenčním zařízení, ošetřovatelská péče, aktivizace
  • úspěšná komunikace se seniory - principy, komunikace s lidmi s demencí
  • kazuistické případy, řešení příkladů z praxe

Kód kurzu: 9918

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Typ vzdělávání: workshop

Číslo akreditace: 2013/0646-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Jana Kopecká

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  •  napsání krátkého výstupního testu na 80%

Přihláška na kurz 10.10. ve Žďáru na Sázavou zde!

Přihláška na kurz 7.11. v Brně zde!

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!