Aplikovaná krizová intervence - práce s klientem se sebevražednými tendencemi

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb

Popis kurzu

Kurz se věnuje problematice suicidálního chování, jeho příčinám, průběhu, možnostem detektovat varovné signály. Zaměřuje se na odhalení falešných představ o sebevraždách, na zpracování vztahu pracovníka k nim, reflexi tématu smrti a umírání vůbec. Kromě teoretických východisek přináší základní zásady a postupy intervence v práci se sebevražedným klientem, nabízí příklady dobré praxe a sdílení zkušeností. Dotýká se etických otázek i legislativního ukotvení daného tématu.

Jednotlivá témata:

  • Krizová intervence - základní východiska
  • Pojem sebevražda
  • Sebevražedné jednání
  • Suicidální klient
  • Komunikace s klientem se sebevražednými tendencemi
  • Legislativní ukotvení

Kurz vede krizová interventka s desetiletou praxí na Lince důvěry.

Kód kurzu: 9901

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Č. akreditace: A2017/0364-SP/PC/VP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!