Rukodělné techniky - jejich využití v sociálních službách - jarní a velikonoční aranžmá

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s různými rukodělnými technikami, které mohou využít při práci s klienty. Dozvědí se, které techniky jsou vhodné pro určité typy klientů, jaké je úskalí těchto technik a jak je správně použít. Naleznou novou inspiraci k tvorbě s klienty, prakticky si vyzkouší různé techniky a bezpečnostní opatření při práci s technikou.

Tento seminář je zaměřen na výrobu jarních a velikonočních aranžmá, girland aj.

Tento seminář je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Jaro, to nejsou jen velikonoce a žlutá kuřátka. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi. Objevíte mnoho kreativních námětů zaměřených nejen na jaro. Dozvíte se o vhodné kombinace barev a o jejich vlivu na člověka.

Odnesete si vlastnoručně aranžované košíky, girlandy a různé závěsné dekorace.

Vzhledem k obsáhlosti kurzu, dostanete seznam používaných materiálů a pomůcek, postup při vytváření dekorací, přibližnou kalkulaci potřebného materiálu na jeden výrobek. Získáte zdroje vhodného nákupu sušin a aranžovacího materiálu nejen ve velkoskladech.

Při této činnosti si pod vaším vedením klienti procvičí jemnou motoriku, rozvinou manuální zručnost, prostorové a barevné vnímání, pečlivost, trpělivost, soustředění. Poznatky a zkušenosti z kurzu využijete v práci se všemi věkovými skupinami.

Veškerý pracovní materiál v ceně kurzu !

Kód kurzu: 9929

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2017/0155-PC/SP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Lektor: Renáta Dohnalová

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu

  • 100% účasti stvrzené na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!