Rukodělné techniky - jejich využití v sociálních službách - dekorování akrylovými barvami, smaltování, mramorování

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s různými rukodělnými technikami, které mohou využít při práci s klienty. Dozvědí se, které techniky jsou vhodné pro určité typy klientů, jaké je úskalí těchto technik a jak je správně použít. Naleznou novou inspiraci k tvorbě s klienty, prakticky si vyzkouší různé techniky a bezpečnostní opatření při práci s technikou.

Jednotlivá témata:

  • jaké techniky lze použít v sociální službě
  • konkrétní informace o vybrané technice - výběr techniky je na přání účastníků, seznámení s technikou, vhodnost techniky pro různý typ klientů, bezpečnost
  • příprava materiálu ke tvorbě
  • vlastní práce s technikou

Tento kurz bude věnován těmto technikám: dekorování akrylovými barvami, mramorování, smaltování

Veškerý pracovní materiál v ceně kurzu !

Kód kurzu: 9929

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2017/0155-PC/SP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Lektor: Renáta Dohnalová

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu

  • 100% účasti stvrzené na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!