25. výročí DCHB

Spolupráce s lidmi, kteří mají potíže s porozuměním

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na práci s lidmi se sníženými komunikačními schopnostmi a se sníženou schopností porozumět informacím (především na osoby s mentálním postižením, s duševními poruchami a s demencemi) v procesu dojednávání a poskytování sociální služby.

Požadavek na maximání možné porozumění a spoluúčast zájemců i uživatelů sociáních služeb se prolíná celými Standardy kvality sociáních služeb, je deklarová především ve Standardech číslo 1, 3, 4, 5, 7 a 14.

Tento interaktivní praktický kurz bude zaměřen nejen na ústní ale také na komunikaci písemnou. Umoží účastníkům nejen získat informace o tom, jak podpořit porozumění uživatele v komunikaci, ale především vyzkoušet si vybrané techniky a postupy.

Jednotlivá témata:

  • Jak komunikovat, „překládat“ materiály a vytvářet pomůcky zvyšující porozumění a informovanost uživatelů sociálních služeb?
  • „Srozumitelnost“ jako poždavek Standardů kvality sociálních služb (zejména standardů1, 3, 4, 5, 7a 14).
  • Využití prvků alternativní a augmentativní komunikace pro podporu komunikace se zájemci a uživateli služby, při předávání informací a při zpracování materiálů (letáků atp.).
  • Jak napsat jednoduchý, jasný a čtenářsky přívětivý text.

Kurz pořádá Proutek ve spolupráci s Diecézní charitou Brno.

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Číslo akreditace: 2012/0251-PC/SP

Lektor: Dita Vojířová a PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.

Forma výuky: prezenční

Cena: 2800 Kč, (cena pro zaměstnance DCHB je 2400 Kč)