25. výročí DCHB

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Podzimní běh 2017.

Začátek 8. 9. 2017.

150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb. Obsahem kurzu je 125 hodin teoretické výuky a 25 hodin praxe. Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech (obvykle pátek a sobota) vždy od 9,00 do 16,00.

 

Předběžné termíny jednotlivých modulů: 

8. - 9. září

22. - 23. září

6. - 7. října

20. - 21. října

3. - 4. listopadu

10. - 11. listopadu

1. - 2. prosince

15. - 16. prosince

 

 

+ termíny zkoušek leden 2018

 

Lektoři kurzu splňují kvalifikační požadavky dle kriterií akreditační komise MPSV ČR.

 

Kód kurzu: 9915

 

Rozsah semináře: 150 hodin

Číslo akreditace: 2015/0569-PK

Forma výuky: prezenční

Cena: 7500 Kč

Podmínky přijetí do kurzu: ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

 Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 85% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • esej
  • praxe 25 hodin v zařízeních Diecézní charity Brno nebo v jiné registrované sociální službě dle zákona 2006/108 Sb
  • písemný test

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!