Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Jarní běh 2018.

Začátek 16. 2. 2018.

150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb. Obsahem kurzu je 125 hodin teoretické výuky a 25 hodin praxe. Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech (obvykle pátek a sobota) vždy od 9,00 do 16,00.

 

Předběžné termíny jednotlivých modulů: 

16. - 17. února

2. - 3. března

16. - 17. března

6. - 7. dubna

13. - 14. dubna

4. - 5. května

18. - 19. května

26. května

2. června

 

 

+ termíny zkoušek červen 2018

 

Lektoři kurzu splňují kvalifikační požadavky dle kriterií akreditační komise MPSV ČR.

 

Kód kurzu: 9915

 

Rozsah semináře: 150 hodin

Číslo akreditace: 2015/0569-PK

Forma výuky: prezenční

Cena: 7500 Kč

Podmínky přijetí do kurzu: ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

 Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 85% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • esej
  • praxe 25 hodin v zařízeních Diecézní charity Brno nebo v jiné registrované sociální službě dle zákona 2006/108 Sb
  • písemný test

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!